Generalforsamling
 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Ordinær generalforsamling skal afholdes senest ved udgangen af 1. kvartal. Indkaldelse med regnskab sker skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag til kandidater til bestyrelse, suppleanter og revisorer kan dog tillige fremsættes på generalforsamlingen.