Referat Ekstraordinær Generalforsamling 

Referat Græsrodsudvalgsmøde

 

Invitation til  

 

Ekstraordinær generalforsamling + møde om ’Græsrodsudvalg’

 

Torsdag, den 28. april 2016

Kollensøvej 4, 3550 Slangerup

 

Ekstraordinær generalforsamling: fra kl. 19.30 til ca. 20.15

 

Da Pytla’s vedtægter ikke har været i overensstemmelse med Dansk Islandshesteforening (DI),

Dansk Rideforbund og Dansk Idrætsforbunds anbefalinger, har vi ønsket, at få bragt dette i orden. Da Pytla er en klub under disse tre forbund, har vi fundet det rigtigt at sørge for, at klubbens vedtægter afspejler anbefalingerne herfra. Pytla’s bestyrelse ser det som bestyrelsens ansvar, at klubbens vedtægter er korrekt udformet. Forslaget til vedtægtsændringerne har været sendt til DI’s sekretariat, som har gennemset dem.

 

Derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling med kun det ene punkt på dagsordenen.

Vedtægterne vil være gældende straks efter den ekstraordinære generalforsamling, såfremt de bliver vedtaget. Efterfølgende sendes vedtægterne til DI’s sekretariat. 

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Indkomne forslag

3. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. april 2016.

Forslag sendes skriftligt til Formanden Steen Trier triersteen@gmail.com

 

Forslag til ændringer af Pytla’s vedtægter:

 

 

 


 

 

 

Referat fra Generalforsamling 2016

 

 

 

 

 

 
Vi glæder os til at se dig til Pytla´s årlige generalforsamling!
Igen i år afholdes den i Gitte Clausen´s hyggelige rytterstue, hvor der serveres kaffe, te og kager. Fremmøde kræver ikke tilmelding.
 
Dagsorden
1. Valg af dirigent samt referent
2. Formandens beretning
3. Kasseren fremlægger regnskab
4. Indkomne forslag
 
 
Mød op og vær med til at præge fremtiden for Pytla. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

ISLÆNDERKLUBBEN PYTLA: pytla@pytla.dk