Referat af Pytlas generalforsamling fredag d. 24. februar 2012


Generalforsamlingen blev vanen tro afholdt på Rytterskolen i Ganløse, hvor vi startede aftenen med at spise dejlig thailandsk mad
og hygge-snakke. Der mødte ca. 10 medlemmer op.


pkt. 1 - valg af dirigent samt referent
Torben Hyst blev valg til at dirigere slaget gang, mens Nille Larsen blev valgt til at skrive referat.
Torben konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.


pkt. 2 - Formandens beretning
Se tekst neden for.
Formandens beretning blev godkendt.
 

Nu stå jeg her igen efter 5 års pause, det har været sjovt og meget hyggeligt igen at blive formand, en noget mindre klub, men vi er
her da endnu.


Da den nuværende bestyrelse startede op sidste år kiggede vi på medlemslisten og så at de fleste af medlemmerne var mellem 30
og 60 og fortrinsvis kvinder, derfor besluttede vi at det var undervisning, skovture og sociale arrangementer vi ville lægge vægt på
og måske et gæddingastævne, da vi mener det er det vores medlemmer har lyst til at deltage i.


I det forløbne år har vi arrangeret forskellige ting noget er gennemført og andet har vi måtte aflyse. Jeg har besluttet kun at tale om
de arrangementer der er blevet til noget, da det giver en mere positiv ånd.


Der har været kontinuerlig undervisning med Nille på Ivan og Bentes baner i perioder.


Vi har haft Magnus Magnusson til at give et weekend kursus også på Ivan og Bentes baner.


Der har været kontinuerlig undervisning i Akademisk ridning med Tanja Sau.


Alle tre undervisere har været rigtig gode og meget forskellige, sådan at vi dækker bredt.

Steen har arrangeret nogle guidede skovture, som har været rigtig gode og hyggelige. Tak for det Steen.

Vi har med jævne mellemrum arrangeret nogle hverdagsaftner som vi har kaldt Kaffepyt, for at medlemmerne kunne mødes over
en kop kaffe og en snak og måske på den måde få lyst til at mødes til andre arrangementer, det har været med lidt svingende tilslutning,
men vi bliver ved.

En af kaffepytterne var med byt, der blev vist ikke byttet så meget men det var hyggeligt.

Sidste år arrangerede vi en bustur til Worldtølt, det var rigtig populært, men også en gratis måde at komme der over på. I år var
det sådan at jeg ikke kunne tage af sted og da det var min mand, Steffen, der kørte bussen og på den måde gjorde det billigt, kunne
det ikke blive til noget i år. Vi hægtede os derfor på Dydlilmyri, Hildingur og Fakur der havde arrangeret en stor 70 pers. Bus med
forskellige opsamlingssteder, jeg håber det var en succes, men har ikke fået nogle tilbage meldinger.


I efteråret havde vi et orienteringsridt, det var vældig underholdende og jeg tror faktisk der var et hold der nåede alle posterne og
der var ingen hold der var faret så meget vild at vi måtte efterlyse dem hos politiet. Så alt i alt ret godt. Dagen sluttede med suppe
hos mig og almindelig hyggesnak. Jeg må nok også lige sige tak til bestyrelsens ægtemænd der stod og frøs i skoven i mange timer.

I August havde vi lejet et hus på Møn, hvor der også var plads til hestene og vi der var der, havde nogle fantastiske rideture i en
fantastisk natur, man kan læse en af deltagernes beretning på hjemmesiden. Det var en rigtig hyggelig weekend med heste og søde
mennesker.

Vi prøver generelt på at blive lidt mere synlige hos medlemmerne. Vi har sendt et par nyhedsbreve ud og vil i fremtiden prøve
at gøre det ca. hver 3 måned. Vi vil fortsætte som i år med under visning, sociale arrangementer og skovture og håber der på den
måde kan komme lidt mere gang i klubben og skulle der være nogle der har gode idéer af en hver art, er vi meget åbne og de vil
blive modtaget med kyshånd.


Til slut vil jeg bare sige tusind tak til alle medlemmerne i bestyrelsen, græsrødderne, Steen, Torben og Ivan (revisorerne) for det
gode arbejde I har gjort for Pytla. Og alle andre der har været med til at få Pytlahjulene til at kører rundt.

 

pkt. 3 - Kasseren forlægger regnskab       Link til regnskabet
Da Birgit Gotfredsen var forhindret i at være tilstede uddybede Torben Hyst enkelte punkter i regnskabet, der forklarede hvorfor
klubbens ”formue” er blevet mindre end sidste år. Det er primært busturen til World Tølt og bespisningen ved generalforsamlingen
der har skabt et underskud.
Regnskabet blev godkendt.


Steen Trier opfordrede til at arrangementerne blev finansieret af deltagerne så vi ikke bruger af klubbens formue.

Nille Larsen forklarede, at bestyrelsen har valgt ikke at aflyse arrangementer, men hellere gennemføre dem med et mindre underskud.
Dels for at tiltrække nye medlemmer, men også for ikke at aflyse overfor vores relativt få medlemmer.

pkt. 4 - Indkomne forslag
Ingen

 

pkt. 5 - Valg til bestyrelse
Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:
Camilla Bobek Formand Ikke på valg
Tanya Vest Næstformand Genvalgt
Birgit Gotfredsen Kasserer Genvalgt
Nille Larsen Sekretær Genvalgt
Lene Søe Rasmussen Bestyrelsesmedlem Ikke på valg
Mette Dandanell Andersen Suppleant Genvalgt
Eva Bretvad Suppleant Genvalgt
Gitte Vindekilde og Dorthe Leschly stillede sig til rådighed for bestyrelsen.

 

pkt. 6 - Valg af revisorer
Torben Hyst - genvalgt
Ivan Techau - genvalgt
Gitte Vindekilde blev valgt som suppleant.

 

pkt. 7 - Eventuelt

ISLÆNDERKLUBBEN PYTLA: pytla@pytla.dk