Pytlas generalforsamling 2009

 

Dagsorden

Referat

Formandens Beretning


Islandshesteklubben Pytla
Formand Ole Mårtensson
Anekæret 38
3520 Farum
Tlf.: 4495 7726
 
 
Pytlas Generalforsamling fredag d. 20-02-2009 kl. 18:00
 
Rytterskolen Ganløse
 
 
 
 1. Valg af dirigent samt referent.
 2. Formandens beretning
 3. Kasseren forlægger regnskab (Regnskab 2008 findes på www.pytla.dk ).
 4. Indkomne forslag.

  Bestyrelsen har forslag til ændringer i klubbens vedtægter, der vedrører sammensætning af bestyrelsen. Da det til tider har vist sig vanskeligt at samle en hel bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter, forslås det, at det fremover bliver muligt at sammensætte en bestyrelse med en eller helt uden suppleanter.

  Vedtægterne foreslås ændret som følger:

  §5
  ”Foruden bestyrelsen vælges 2 suppleanter”,
  ændres til:
  ”Foruden bestyrelsen kan der vælges op til 2 suppleanter”.
   
 5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.

  Ole Mårtensson                 Formand                  På valg               Genopstiller
  Tanya Vest                       Næstformand
  Birgit Gotfredsen               Kasserer
  Britta Husher                    Sekretær
  Trine Nørhave                   Bestyrelsesmedlem   På valg               Genopstiller
  Nille Larsen                      Suppleant                 På valg               Genopstiller
  Catherine Brard-Jensen     Suppleant                 På valg               Genopstiller
   
 6. Valg af revisorer:
   Torben Hyst
   Ivan Techau
   
 7. Eventuelt – herunder nedsættelse af evt. nye udvalg og valg til stævneudvalget.

Da vi traditionen tro starter med lidt at spise er tilmelding nødvendig.
Dette kan ske til Ole Mårtensson, tlf.nr.: 2525 3248, e-mail: pytla@live.dk, eller til Britta Husher tlf.nr.: 4717 1676, e-mail: husher@sol.dk

 

Tilmelding senest mandag d. 16-02-2009

 

Regnskab for 2008 lægges frem på generalforsamlingen og kan findes på www.pytla.dk


Referat fra generalforsamlingen fredag d. 20/2 2009

Som vanligt blev generalforsamlingen afholdt på Rytterskolen i Ganløse, hvor vi startede aftenen med en dejlig gang biksemad.

1) Torben Hyst lod sig overtale til at påtage sig ansvaret for at dirigere slaget gang, hvilket ikke var så vanskelig en opgave, da der kun var fremmødt 11 personer.

Torben konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og klar til at gå igang.

2) Formanden, Ole Mårtensson, aflagde sin beretning hvor der blev gennemgået diverse aktiviteter der har været i det forgangne år. Beretningen som blev godkent uden kommentarer kan du læse andet sted.

3) Kasseren, Birgit Gotfredsen, fremlagde regnskabet, og uddybede punkter "dvs. udgifter", som ser voldsomt ud, da depositummet der var indbetalt for folde til stævnet indgik som en del af denne post. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

4) Det af bestyrelsen fremlagte ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget. det betyder at der i vedtægterne i § 5 fremover vil stå "Foruden bestyrelsen kan der vælges op til 2 suppleanter".

5) Bestyrelsen ser fremover således ud:

Formand

 Ole

 Mårtensson

Næstformand

 Tanya

 Vest

Kasserer

 Birgit

  Gotfredsen

Sekretær

 Britta

Husher

Medlem

 Trine

 Nørhave

Suppleant

 Nille

 Larsen

Suppleant

Catherine

 Brard-Jensen

 6) Valg af revisorer

Torben Hyst
Ivan Teshau

7) Nedsættelse af udvalg:

Stævneudvalg: Birgitte Broesbøl-Jensen, Tanya Vest, Liza Engkilde, Birgit Gotfredsen, Trine Nørhave, Mette Andersen, Simone Åberg og Dorthe Sandvang

Undervisningsudvalg: Tanya Vest, Trine Nørhave og Nille Larsen

Generalforsamlingen sluttede med hyggelig hestesnak og udveksling af ideer.


Formandens beretning for året 2008 – 2009

Ja, så er endnu et år gået, i 2008 har vi da også haft gang i flere ting – ikke mange, men alligevel….

I foråret var vi en flok - omkring 12-14 personer, der var på besøg hos Birgits bror og svigerinde på deres stutteri ”Turban Stud”, og her var rigtig nok meget at se på. På Turban Stud avler de både arabere, Quater Horses og PRE-heste. Vi så et par imponerende PRE-hingste (Pura Raca Espaniol) under rytter og lærte, at det er forkert at kalde dem Andalusere. Hvis jeg husker rigtigt er det fordi alle heste, der kommer fra Andalusien er Andalusere. Vi så også Shetlandsponyer i fri dressur. Over 130 heste var der samt et hav af andre dyr fx zebraer, æsler, lamaer, kameler, geder, kænguruer og papegøjer – der var bare dyr alle vegne, og Birgits svigerinde svarede beredvilligt på alle vores spørgsmål. Det var bestemt en oplevelse, der tåler gentagelse. Et rent slaraffenland, hvis man holder af dyr.

I foråret gentog vi succesen fra sidste år – nemlig kurset med Jens Karup. Denne gang blev kurset afholdt på banerne i Søsum og Nille lagde hus til under teoriundervisningen, mens Catherine sørgede for forplejningen. En god, udbytterig og rigtig hyggelig dag.

Efter en mildt sagt tam omgang i 2007 hvad stævner angår – ja så lykkedes det med hiv og sving i 2008. I 2008 afholdt vi for første gang forårsstævnet på Hedeland. Stævnet blev som tidligere Pytla-stævner afholdt som et DRL-stævne og så kunne rytterne også score point til Ishesteligaen. Mig bekendt er det det største stævne Pytla nogen sinde har holdt – ca. 80 ryttere og heste – langt de fleste fra Pytla men også nogle fra vores venskabsklubber Eldur og Hrimnir. Vejret var helt i top og vi havde et stort og utroligt velfungerende hjælperteam. IceTest blev også for første gang taget i brug af os ved dette stævne. Det er let at bruge og bortset fra en enkelt lille svipser i T.2-finalen, hvor vi troede programmet regnede forkert, så kørte det rigtig godt. Stævnet tiltrak en del nye medlemmer og det var i forbindelse med betaling og stævnegebyr, fold og boksleje noget af en udfordring for Birgit at finde ud af hvem der havde indbetalt for hvem og for hvad. Birgit kæmpede en brav kamp, og det hele gik da også op i en højere enhed til sidst. Det håber vi bliver bedre i år, hvor vi får en separat konto til stævnet. Der skal gives en stor tak til alle der ydede en stor indsats for at få stævnet til at fungere.

Vores traditionelle og meget populære efterårstur i Dyrehaven måtte desværre aflyses, fordi Torben – altså skytten der plejer at guide os rundt – hans heste var blevet syge. Det var rigtig ærgerligt, men måske bliver der en tur her i foråret til erstatning. Jeg prøver i hvert tilfælde at få det arrangeret.

Vi havde faktisk også et par andre arrangementer i støbeskeen, som måske vil blive realiseret i det kommende år – bl.a. et stutteribesøg til Asser og Rolf Olsen. De ved jo stort set alt, hvad der er at vide om avl af islandske heste, så det kunne være rigtig spændende.

Desuden havde vi planer om et foredrag om hestens oprindelse med hippolog Gylling Halling Nielsen, som nogen måske er stødt ind i ved Store Hestedag eller Roskilde Dyrskuet. Halling Nielsen er en ældre mand, der bor syd for Køge. Han vil gerne have god tid til at forberede sig – ikke bare fyre et standardforedrag af, og så skal han formodentlig både hentes og bringes. Men vi har ikke opgivet – så måske lykkes det en gang til efteråret. Han ved utroligt meget om heste og går ikke af vejen for at provokere lidt – så det kan godt gå hen at blive ret så underholdende.

Sidst men bestemt ikke mindst, ja så har Nille, igen i år, været klubbens trofaste underviser af så vel store som små.

Vi har ind imellem fået invitationer fra vores venskabsklubber Hrimnir og Eldur til at deltage i deres arrangementer. P.t. har vi en invitation fra Eldur til et gamanstævne i 21. maj.

Som det bl.a. fremgår af vores flyer, har vi i det kommende år planer om:

 • Gentage vores succes fra sidste år med et stævne 16. – 17. maj, som vi naturligvis håber at der bliver støttet igen så stærkt op omkring som sidste år.
 • En coach (Karin Trane) vil komme allerede den 16. næste måned og fortælle om hvordan man mentalt træner sig op til et stævne.
 • Som nævnt vil vi prøve at få arrangeret
  - Erstatningstur til dyrehaven.
  - Foredrag med Gylling Halling Nielsen
 • Weekendkurser med islandske instruktører og med Rasmus Møller til år 2010.
 • (Indendørs) vinterstævne.
 • (endags) Ridetur i Skåne på lånte heste
 • Stutteribesøg

I år har vi kun haft et stævneudvalg (Birgitte Broesbøl-Jensen, Simone Åberg, Birgitte Viuf, Maria Holmgren)og et undervisningsudvalg (Trine Nørhave, Nille Larsen, Tanya Vest). Stævnudvalget har allerede holdt deres indledende møder med nogle ændringer i besætningen.

Hvis der er andre der har lyst til at deltage er det bare om at melde sig, men det tager vi under dagsordenens evt.
Desuden ser i naturligvis gerne hvis der er nogle der vil deltage i andre typer udvalg, som junior-, eller måske et alridsudvalg.

Pga. bl.a. stævnet er vores medlemstal igen steget i 2008. i er nu oppe på omkring 100 medlemskaber og ca. 120 medlemmer.

ISLÆNDERKLUBBEN PYTLA: pytla@pytla.dk