Turen går til Tisvilde Hegn
 

Tisvilde_kort0002.jpg

Jeg har indtegnet en tur på ca.12 km med blåt, og sat en gul ring om de 3 gode P-pladser, så er er det nemmere at gå til. 
Man kan hente kortet på biblioteket, som er fra Skov- og Naturstyrelsen – Ridning i Tisvilde Hegn.

 
 
 
TUREN GÅR TIL TISVILDE HEGN – FRA PYTLA BLAD NR. 5/2004
Så er sommeren ved at være brugt op, vi tager hul på efteråret. Personligt synes jeg det har været en pragtfuld sommer med masser af vidunderlige rideture. Sensommeren har været så smuk som man kunne ønske sig, med den høje dybblå himmel og det lave lys, der giver landskabet en særlig stemning af eftertænksomhed og melankoli.
 
Jeg var med Jonina på en forrygende ridetur på Island sammen med andre skønne kvinder fra Pytla, og jeg skal love for vi fik natur og ridning for alle pengene. Islands ganske særlige barske og utrolig smukke og fascinerende landskaber var en kæmpe oplevelse.
 
Og så de islandske Islændere, de var fantastiske, over stok og sten gik det i femte gear. Vores egne små velpudsede kræ havde ikke holdt en halv dag i det landskab. I syv dage red vi op i fjeldet, guidet og hjulpet af de kæreste mennesker, der ikke vidste hvad godt de skulle gøre for os. Det var en tur jeg kan leve på længe. Vel hjemme igen med en ridekondi der ville noget, har jeg været lidt længere væk end ellers. Jeg har været i Tisvilde Hegn.
 
Egentlig er det, der går under navnet Tisvilde Hegn, et stort hede og skovområde, der går fra Liseleje Plantage i vest over Melby Overdrev, der delvist er militært område, over Asserbo plantage og mod øst det egentlige Tisvilde hegn, der slutter ved P-pladsen i Tisvilde by. Et område ud til Kattegat med en kyststrækning på 8 km, der repræsenterer en af de bedste badestrande med tilhørende klitrække i Nordsjælland. Heste har dog kun adgang til stranden i perioden 1.okt. til 1.april. Det er et pragtfuldt og meget varieret område med velplejede ridestier (flere med godt afmærkede spring, hvis det var noget). Her kan man sagtens kan bruge en hel dag, ja flere, uden at benytte de samme stier.
 
Turen derop fra Rosenlund i Lynge tager 40 min., ad Hillerødmotorvejen, ad vej nr. 267 (Kildevej) syd om Helsinge. Efter Helsinge vej nr. 223 (Rågeleje) over Ramløse og med udsigt over Arresø på venstre hånd, er man der. Der er tre gode P-pladser: Stængehuse, ved Asserbo Slotsruin, og den første man støder på lige ind til højre ad Bækkebrovej, første vej på højre hånd efter Ramløse, den har ikke noget navn. Alle 3 P-pladser er store og velegnede til trailer.
 
Kortet jeg har valgt er fra Skov og Naturstyrelsen: Ridning i Tisvilde Hegn. Det har jeg valgt fordi ridestierne er virkelige gode og der er mange af dem. Nogle af stierne ligger på brandbælterne f. eks. Nordhuslinien, Lars Anderslinie og Fynbolinien. Her er virkelig en skov, hvor jeg synes man med rette kan reklamere for ridestierne, der er de bedste, jeg indtil nu har prøvet.
 
Skovens historie er særpræget og voldsom. Engang i jernalderen var hele området bag klitrækken og til Arresø dækket af egeskov. Langsomt op gennem middelalderen blev området opdyrket. Skoven blev forvandlet til agerjord med bøndergårde, ja hele landsbyer opstod.
 
I løbet af 1600-tallet satte sandflugten ind, og lagde marker og gårde øde, hele landsbyer sandede til og blev forladt.
 
Den naturkatastrofe er startet nogenlunde samtidig med den store Jyske sandflugt, og begge steder skyldes den befolkningens alt for store afhugning af strandvæksten, og kongens krav om egetræ til krigsflåden.
 
I begyndelsen af det 1700 århundrede vågnede de op i hovedstaden, og begyndte at høre efter de nødråb, der kom fra Nordsjælland. Man gjorde flere mislykkede forsøg på tilplantning, men først i 1738 lykkedes det, med hjælp fra en tysk forstmand, at tilplante det, der i dag er Tisvilde Hegn. Troldeskoven er et meget særpræget stykke skov fra den tid, hvor træerne af forskellige grunde er blevet totalt forkrøblede og visse steder ligger hen af jorden. Man må ikke ride i den del af skoven, står der på skilte, men man kan jo stå af og trække en tur igennem Troldeskoven. Det gør jeg, og jeg har en fornemmelse af at hestene syntes det er sjov at skulle bukke sig for at komme under de forkrøblede træer.
 
Et stykke inde i landet, fra kystlinien, ligger et langstrakt meget kuperet område med flere fantastiske udsigtspunkter; Lerbjerg, Harehøj og Sortehøj bl.a.. Især fra Harehøj er der en fantastisk udsigt over vandet. I klart vejr kan man se helt ud til den lille ø Hesselø, der ligger 20 km ude i Kattegat. Ridestien der ligger på Nordhuslinien, i samme område, har masser af muligheder for ridning i kuperet terræn. Men der er også områder i Tisvilde Hegn, med små skovsøer og moseområder. Det er mest i den østlige ende af Hegnet mod Tibirke bakker. Der er beplantningen fortrinsvis løvtræer. Skulle man mere have lyst til en tur i åbne lyngklædte områder, skal man over mod Melby og Liseleje. Den tur kan man passende slutte af på ridestien fra Melby Overdrev lige bag klitrækken op til P-pladsen ved Stængehuse. Den er fantastisk og er det eneste sted, hvor man må ride klods op af klitterne.
 
Jeg har indtegnet en tur på ca.12 km med blåt, og sat en gul ring om de 3 gode P-pladser, så er det nemmere at gå til. Jeg vil også lige gøre opmærksom på, at der er indtegnet 3 pausefolde på kortet (orange prik). Her er det tilladt at sætte hestene, når man selv er i nærheden.
 
Til sidst vil jeg lige fortælle om Asserbo Slotsruin, der også er ulejligheden værd at ride hen og kigge på. Asserbo Kloster, som det var i starten, blev bygget af Biskop Absalon i 1100-tallet. Han inviterede en fransk munkeorden til at slå sig ned i Nordsjælland, men historien siger at de stakkels franskmænd ikke kunne tåle det klæge danske rugbrød. På trods af, at det blev skyllet ned med store mængder af deres egen hjemmelavede likør, fik de ondt i maven, og nedbrudte rejste de hjem til varmere himmelstrøg. Derefter blev klostret solgt til Adelen. Nogle generationer senere ragede den daværende adelsmand uklar med den daværende Kong Hans. Adelsmanden blev på mystisk vis myrdet og kongehuset overtog Asserbo, der nu blev til et slot. Men så er det, at sandet kommer og ødelægger det hele, og det blev aldrig genopbygget.
 
Nu kan vi så ride hen og se på de smukke sørgelige rester.
 
God tur og Kærlig hilsen Kitta, Solfari og Ljufur (som nu hedder Luffen)